Novomatic AG: Οι πωλήσεις για πρώτη φορά στα 2.5 δισ. Ευρώ

  • Αυξήθηκε κατά 7%, ο αριθμός των υπαλλήλων έχει φθάσει σε ρεκόρ υψηλότερο από 25.500.
  • Οι επιχειρήσεις παραμένουν σταθερές: το EBITDA ανέρχεται σε 587 εκατ. Ευρώ και η λειτουργική ταμειακή ροή ανέρχεται σε 419 εκατ. Ευρώ.
  • Στην Αυστρία, η πληρωμή των κερδών στους πελάτες ανέρχεται σε περίπου 1,1 δισ. Ευρώ.
  • Ο Όμιλος προβαίνει σε ουσιαστικές προσαρμογές: οι αποσβέσεις, οι εφάπαξ επιδράσεις και οι προβλέψεις επηρεάζουν το κέρδος.
  • Ο όγκος των επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών) ήταν περίπου 650 εκατ. Ευρώ.
  • Καινοτόμα μέτρα προστασίας των τεχνικών παικτών: επιτυχής εισαγωγή ενός συστήματος πρόσβασης δακτυλικών αποτυπωμάτων στην Αυστρία και ενός συστήματος πρόσβασης αναγνώρισης προσώπου στη Γερμανία.
  • Οι εταιρείες NOVOMATIC (NOVOMATIC AG, ACE Casinos Holding AG και Gryphon Invest AG) πέτυχαν για πρώτη φορά συνολικές πωλήσεις ύψους 4,9 δισ. Ευρώ περίπου .

Ο Όμιλος NOVOMATIC AG της Αυστρίας αύξησε τις πωλήσεις κατά 11% και έφτασε τα έσοδα ρεκόρ των 2.527 εκατ. Ευρώ (2016: 2.274 εκατ. Ευρώ) το οικονομικό έτος 2017 (GTS). Τα κυριότερα τμήματα του Ομίλου είναι οι Τεχνολογίες Παιχνιδιών και Τεχνολογίας Παιχνιδιών.

Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών, στον οποίο η εταιρεία εκμεταλλεύεται συσκευές παιχνιδιών ανά τον κόσμο, αύξησε τα έσοδα σε 1.587 εκατ. Ευρώ (2016: 1.326 εκατ. Ευρώ), που αντιστοιχούσαν στο 63% των συνολικών εσόδων.

Όσον αφορά τον τομέα της τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών, στην οποία η εταιρεία λειτουργεί ως παραγωγός και προμηθευτής τεχνολογίας για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, οι πωλήσεις κατά την περίοδο αναφοράς έφθασαν τα 937 εκατ. Ευρώ (2016: 947 εκατ. Ευρώ).

Συνολικά, η NOVOMATIC απασχολεί τώρα 25.536 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο (2016: 23.849), με περίπου 3.300 από αυτές τις θέσεις εργασίας στην Αυστρία. Κατά την περίοδο αναφοράς, συνολικά 223 εταιρείες ενοποιήθηκαν στον ισολογισμό.

Τυχερά παιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στην Αυστρία: Οι πληρωμές φτάνουν τα 1,1 δισ. Ευρώ

Στην Αυστρία, κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους, οι πληρωμές προς πελάτες αυξήθηκαν σε περίπου 1,1 δισ. Ευρώ (2016: περίπου 1 δισ. Ευρώ). Ο λόγος πληρωμής για μηχανές τυχερών παιχνιδιών ρυθμίζεται από το νόμο και πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 85 και 95% στην Αυστρία. Δεν είναι μόνο πελάτες – η Δημοκρατία της Αυστρίας μπορεί επίσης να γιορτάσει – οι πληρωμές φόρων και δασμών από τη NOVOMATIC ανήλθαν σε 91 εκατ. Ευρώ στην Αυστρία (2016: 85 εκατ. Ευρώ). Αυτό περιλαμβάνει φόρους κοινωνικής ασφάλισης και τυχερού παιχνιδιού, αμοιβές στοιχημάτων και φόρο εισοδήματος. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία πλήρωσε συνολικά 539 εκατ. Ευρώ φόρους και δασμούς (2016: 426 εκατ. Ευρώ).

Σταθερή ανάπτυξη των επιχειρήσεων παρά τις ρυθμιστικές προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 419 εκατ. Ευρώ, παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σε 429 εκατ. Ευρώ. Το EBITDA παρέμεινε σταθερό στα 587 εκατ. Ευρώ (2016: 586 εκατ. Ευρώ). “Η Ισπανία ήταν ένας μοχλός ανάπτυξης με αύξηση πωλήσεων άνω του 50%, αλλά άλλες βασικές αγορές όπως η CEE, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία σημείωσαν επίσης καλά αποτελέσματα το 2017”, δήλωσε ο Harald Neumann, Διευθύνων Σύμβουλος της NOVOMATIC AG, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα.

Τα εφάπαξ αποτελέσματα έχουν αντίκτυπο στο κέρδος

Το 2017, η NOVOMATIC πραγματοποίησε εντατική οικονομική αξιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, στον ισολογισμό προστέθηκαν έκτακτα αποτελέσματα, όπως αντικατοπτρίζονται στις αυξημένες αποσβέσεις. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή νέων κανονισμών, όπως στη Γερμανία, αλλά και λόγω υποτιμήσεων που ήταν απαραίτητες για πολλές διεθνείς θυγατρικές του Ομίλου, καθώς και σε απώλειες σε ξένο νόμισμα.

Επιπλέον, αυξήθηκαν οι προβλέψεις για να αντισταθμιστούν πιθανές μελλοντικές ζημίες από μεμονωμένες συνδεδεμένες εταιρείες.

Για το έτος αναφοράς 2017, τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται σε 61,4 εκατ. Ευρώ.

Η εταιρική ευθύνη είναι απαραίτητη για την πολιτική της εταιρείας

Από την άποψη της Εταιρικής Υπευθυνότητας, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε ολόκληρο τον Όμιλο σύστημα βασικών στοιχείων στους τομείς της προστασίας των παικτών και των ανηλίκων, των ζητημάτων των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών ανησυχιών, καθώς και των κοινωνικών εισφορών της NOVOMATIC. Επιπλέον, εισήχθη ένα καινοτόμο σύστημα πρόσβασης δακτυλικών αποτυπωμάτων στην ADMIRAL Casinos & Entertainment AG στην Αυστρία το 2017, καθώς και το σύστημα πρόσβασης CLEVER ENTRY στην εταιρία LÖWEN Entertainment GmbH στη Γερμανία.

Θετικές προοπτικές με επίκεντρο την ενοποίηση και τις ΗΠΑ

Η εσωτερική αξιολόγηση κατέστησε σαφές ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να βρεθούν σε προσπάθειες εξυγίανσης, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. “Μετά από την ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσω της απόκτησης εταιρειών, έχει έρθει η στιγμή να βελτιστοποιηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και δομές σε διεθνές επίπεδο. Είναι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για το μέλλον “, δήλωσε ο Neumann, εξηγώντας την απόφαση της διοίκησης να επικεντρωθεί στην εδραίωση της ανάπτυξης και την αύξηση των συνεργιών το 2018.

Μαζί με τις δύο Ελβετικές θυγατρικές ACE Casino Holding AG και Gryphon Invest AG, η NOVOMATIC έφθασε σε συνολικά έσοδα ύψους 4,9 δισ. Ευρώ και απασχολεί συνολικά περίπου 30.000 εργαζομένους ανά τον κόσμο.

Σχετικά με το NOVOMATIC

Ο Όμιλος NOVOMATIC είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς παραγωγούς και φορείς κινητής τηλεφωνίας και απασχολεί περίπου 30.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία καθηγητή Johann F. Graf το 1980, ο Όμιλος έχει τοποθεσίες σε περισσότερες από 50 χώρες και εξάγει εξοπλισμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών υψηλής τεχνολογίας και λύσεις σε περισσότερες από 75 χώρες. Ο Όμιλος λειτουργεί περίπου 270.000 τερματικά τυχερών παιχνιδιών και τερματικά τηλεοπτικής κλήσης (VLTs) στις περίπου 2.100 συν τις λειτουργίες τυχερών παιχνιδιών καθώς επίσης και μέσω των εννοιών ενοικίασης.

Μέσω των πολυάριθμων διεθνών θυγατρικών της, ο Όμιλος NOVOMATIC δραστηριοποιείται πλήρως σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών και προσφέρει έτσι ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων Omni-channel στους συνεργάτες και πελάτες του σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες τυχερού παιχνιδιού που βασίζονται στην ξηρά, συστήματα διαχείρισης και διαχείρισης μετρητών, λύσεις online / κινητών και κοινωνικών τυχερών παιχνιδιών καθώς και λύσεις τυχερών παιχνιδιών και αθλητικών στοιχημάτων μαζί με μια σειρά από εξελιγμένα βοηθητικά προϊόντα και υπηρεσίες.